Specialpedagoger och speciallärare

Specialpedagoger

Katarina Gezelius
E-post: katarina.gezelius@mora.se
Telefon: 0250-267 05
Program:
BA, FT, IM, IN, VO
Maja Ryss
E-post: maja.ryss@mora.se
Telefon: 0250-269 59
Program:
EK, NA, TE, SA
Monika Hoffmann (tjänstledig)
E-post: monika.hoffmann@mora.se
Telefon: 0250-267 04
Program:
Åsa Rensberg
E-post: asa.rensberg@mora.se
Telefon: 0250-263 95
Program:
BF, EE, ES, HT, RL, GYSÄR

Speciallärare (Studion)

Ulf Lindeberg
E-post: ulf.lindeberg@mora.se
Telefon: 0250-269 60, 072-710 17 58
Anna-Carin Wallin
E-post: annacarin.wallin@mora.se
Telefon: 0250-269 60, 072-710 17 58