Programansvariga

Läsåret 2019-20

Gymnasiet

Barn- och fritidsprogrammet
Ulla Andersson
Bygg- och anläggningsprogrammet
Anders Andersson
Ekonomiprogrammet
Jessica Åkerblom
El- och energiprogrammet
Marc Ersson
Estetiska programmet
Lena Agnas
Estetiska programmet
Hanna Cedervall
Fordons- och transportprogrammet
Per Marschall
Gymnasiesärskolan
Ulrika Johansson
IB Diploma Programme
Marielle Hjort
Individuella idrotter
Sara Nordahl
Introduktionsprogrammen (exkl SPRINT)
Emma Brask
Lagidrotter
Sofia Andersson
Naturvetenskapsprogrammet
Anders Karlsson
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Margareta Holm
Samhällsvetenskapsprogrammet
Stefan Halfvars
Språkintroduktion
Kim Lamani
Teknikprogrammet
Anders Skogs
Vård- och omsorgsprogrammet
Pernilla Blomgren
Vård- och omsorgsprogrammet
Maria Kåks