VFU-handledare

Samordnare: Kent Bäcklin

Skolförlagda VFU-handledare

Namn Ämnen
Ulla Andersson Barn- och fritidsämnen
Hanna Cedervall Bild
Sana Danielsson, Helen Gustavsson Svenska, Svenska 2
Peter Johansson Italienska, Latin, Svenska, Tyska
Matematik
Kent Bäcklin, Anders Karlsson Biologi, Kemi, Naturkunskap
Thomas Danielsson Historia, Samhällskunskap
Lena Jonasson Religion, Samhällskunskap
Ingrid Olow-Franzén Spanska
Monica Widell Hotell- och restaurangämnen
Marielle Hjort, Tanja Hanni Engelska
Therese Lindberg Engelska, Historia
Eva Påhlsson Fysik, Matematik
Lisa Rostedt Engelska, Historia
Lina Arvidsson Svenska
Åsa Öhrström Svenska, Tyska
Anna Mårten Axelsson Svenska, Historia
Helen Johansson SFI
Lisbeth Rosell SFI, Engelska
Elisabeth Rost Svenska, grundvux

Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle

Karlstad Universitet

 

VFU-handledare, mentorer eller extra betygsbeslutande lärare 14-10-15