Krisgrupp

Vid Mora gymnasium finns det en krisgrupp sammansatt enligt följande:

  • Gymnasiechef
  • Rektorer
  • Skolsköterska
  • Kurator
  • Intendent
  • Marknadsförare

Vid kris, katastrof eller olycka ingår även följande personer:

  • Berörd elevhandledare
  • Skolläkare
  • Administrativt ansvarig

Krisgruppen samlas i huvudbyggnadens konferensrum. Reservlokal är Kommunhuset.

Viktiga telefonnummer

SOS 112
Mora kommun (växel) 0250-260 00
Gymnasiechef 0250-269 70
Mora Lasarett 0250-49 30 00