Gymnasienämnden

Ordinarie

Ordförande: Maria Eriksson, Älvdalen
1:e vice ordf: Johan Hed, Mora
2:e vice ordf: Lim Eva-Lena Ekblom, Orsa
Övriga ledamöter: Se här!

Sammanträdesplan GN 2019

Onsdagar kl 9-12
Mora gymnasiums konferensrum
(om inget annat anges)

Datum