Gymnasienämnden

Ordinarie

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Övriga ledamöter

Ersättare

Sammanträdesplan GN 2019

Onsdagar kl 9-12
Mora gymnasiums konferensrum
(om inget annat anges)