Gymnasienämnden

Ordinarie


På bild fr vänster: Johan, Håkan, Anders
Ordförande Håkan Yngström, Orsa (C)
1:e vice ordf Anders Björklund, Älvdalen (S)
2:e vice ordf Johan Hed, Mora (C)

Övriga ledamöter

Gunnel Söderberg, Mora (M)
Naima Trogen, Mora (MOP)
Emma Ljudén, Mora (S)
Per Göransson, Mora (S)
Shigeru Ishida, Orsa (L)
Anders Rosell, Orsa (S)
Kjell Tenn, Älvdalen (C)
Mari Rustad, Älvdalen (S)

Ersättare

Håkan Celik, Mora (C)
Lennart Sacrédeus, Mora (KD)
Mats-Gunnar Eriksson, Mora (L)
Pontus Bråmer, Mora (MP)
Karolina Treson, Mora (S)
Liselotte Länsmans, Orsa (C)
Madeleine Thelin, Orsa (C)
Per Hansen, Orsa (S)
Margareta Grabowska, Älvdalen (S)
Göran Olsson, Älvdalen (C)
Kent Eriksson, Älvdalen (S)

Sammanträdesplan GN 2018

Onsdagar kl 9-12
Mora gymnasiums konferensrum
(om inget annat anges)

18-02-07 (OBS! Heldag kl 9-16)
18-03-21 (Orsa)
18-05-09
18-06-13 (kl 13-16)
18-08-29
18-09-26
18-11-07
18-12-05