Förstelärare läsåret 2018-19

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Mats-Arne Frost

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Monica Widell

Didaktik

Annelie Helgemo Gustavsson

Didaktik

Åsa Yngvesson

Engelska

Marielle Hjort

Matematik

Eva Pålsson

Naturvetenskapliga ämnen

 

Samhällsorienterande ämnen

Therese Horn

Svenska

Anna Mårten Axelsson

Svenska som andra språk

Sanna Danielsson

Specialidrott och idrott och hälsa

Krister Åkärbjär