Elevhandledare

Läsåret 2019-20      Under revidering!

Åk 1
BA 19a
BA 19b
BF 19a
BF 19b
EE 19
EK 19a
EK19b
ESB, ESM 19
FT 19
IN 19 (lärling)
NA 19
RL19
SA 19a
SA 19b
TE 19
VO 19
Åk2
BA 18a
BA 18b
BF 18
EE 18
EK 18a
EK18b
ESB, ESM 18
FT 18
NA 18a
NA 18b
RL18
SA 18
TE 18a
TE18b
VO 18
Åk 3
BA 17a
BA 17b
BF 17
EE 17
EK 17a
EK17b
ESB, ESM 17
FT 17
NA 17a
NA17b
RL17
SA 17
TE 17a
TE17b
VO 17