Ämnessamordnare

Biologi
Anders Karlsson

Ekonomiska ämnen (ej företagsekonomi)
Jessika Åkerblom

Engelska
Marielle Hjort

Filosofi
Lotta Smedborn

Fysik
Jonas Karlsson, Eva Pålsson

Företagsekonomi
Åsa Yngvesson

Geografi
Daniel Holmgren

Historia
Lisa Rostedt Magnusson

Idrott och hälsa/LIU
Robert Lind, Peter Söderlund

Juridik
Anneli Helgemo Gustavsson

Kemi 
Anders Karlsson

Matematik
Erika Nyman

Moderna språk
Åsa Öhrström

Naturkunskap
Ann-Charlotte Darth

Religionskunskap
Anette Axelsson

Samhällskunskap

Specialidrotter
Fotboll: Torbjörn Schedvin
Innebandy: Sofia Andersson
Ishockey: Johan Rosén (även övergripande för lagidrotterna)
Lokal ishockey: Malte Steen
Lokala idrotter: Peter Söderlund
Skidor: Sara Nordahl (även övergripande för de individuella idrotterna)
Friskvårdsprofilen-PT: Anna Ericsson

Svenska
Katarina Schütt Olsson
Veronica Eriksson

Svenska som andra språk
Sanna Danielsson

UF-samordnare
Åsa Yngvesson

SFI-samordnare
Anna Danielsson