Ämnessamordnare

Engelska
Marielle Hjort

Fysik
Jonas Karlsson

Historia
Rickard Fernström

Idrott och hälsa/LIU
Robert Lind

Biologi,  Naturkunskap
Anders Karlsson

Matematik
Erika Nyman

Moderna språk
Åsa Öhrström

Religionskunskap
Anna Estéen

Samhällskunskap
Thomas Nilsson

Svenska
Veronica Eriksson
Katarina Schütt Olsson

Svenska som andra språk
Sanna Danielsson

UF-samordnare
Åsa Yngvesson

Kemi och VFU-samordnare
Kent Bäcklin

SFI-samordnare
Anna Danielsson