Ämnessamordnare

Engelska
Marielle Hjort

Fysik
Jonas Karlsson

Historia
Lotta Smedborn

Idrott och hälsa/LIU
Peter Söderlund

Biologi,  Naturkunskap
Anders Karlsson

 

Matematik
Erika Nyman

Moderna språk
Åsa Öhrström

Religionskunskap
Anna Estéen

Samhällskunskap
Thomas Nilsson

 

Svenska
Anna Mårten A

Svenska som andra språk
Sanna Danielsson

UF-samordnare
Åsa Yngvesson

Kemi och VFU-samordnare
Kent Bäcklin

SFI-samordnare
Anna Danielsson