Administrativ personal

​​​​

Ekonom

Linda Hansson
Ekonomi, budget
Telefon: 0250-261 38
E-post: linda.hansson@mora.se

Schemaläggare

Jennifer Pålsson
Schemaläggning, frånvarosystem, vikarieanskaffning.
Telefon: 0250-269 12
E-post: jennifer.palsson@mora.se

Marknadsförare

Barbro Beus Yuvu
Marknadsföring inkl annonser, broschyrer, blanketter, dokumenthantering. Ansvarar för skolans webbsida och intranät. Koordinerar skolans evenemang.
Telefon: 0250-267 07
E-post: barbro.beus.yuvu@mora.se

 

Nämndsekreterare

Ulla Jons
Ansvarar bl a för leverantörsfakturor inkl fakturor gällande inter-kommunala ersättningar och fakturor från fristående gymnasieskolor, ekonomiska rapporter, sekreterare till gymnasienämnden.
Telefon: 0250-269 02
Arbetstid: Mån, ons, fre 07.30 – 16.00
E-post: ulla.jons@mora.se

Skoladministratör vuxenutbildningen

Bitte Ramstedt
Administrationsarbete på KomVux, GrundVux, SärVux och SFI (Mora, Orsa, Älvdalen).
Telefon: 0250-267 30
E-post: bitte.ramstedt@mora.se

Skoladministratör gymnasiet

Maria Grindal Skogs
Administrationsarbete på gymnasieskolan, elevregistrering för samtliga gymnasieprogram förutom IM.
Betyg och prövningar.
Telefon: 0250-269 05
E-post: maria.grindal-skogs@mora.se

Skoladministratör gymnasiet

Pernilla Niva
Ansvarar för bl a för debitering av interkommunala ersättningar, matersättningar, elevregistering för IM samt Gymnasiesärskolan.
Resebokningar personal.
Telefon: 0250-269 13
E-post: pernilla.niva@mora.se

Personal- och löneadministratör

Susanne Sigfridsson
Tar emot sjukanmälningar från personalen. Har hand om lönerapportering, reseräkningar och nyckelutlämning både internt och externt.
Telefon: 0250-267 02
E-post: susanne.sigfridsson@mora.se