Ledningsdeklaration

 

Gymnasieförvaltningen i Mora kommun och dess verksamheter, Mora gymnasium, Mora vuxenutbildning, Mora gymnasiesärskola, Mora Yrkeshögskola samt Mora högskolecentrum, ska kännetecknas av hög kvalitet med eleven i centrum.

Vår vision är att varje elev ska utvecklas mot sin fulla potential och vår verksamhet präglas av ledorden: Trygghet, respekt, engagemang och kvalitet.

Vi ska ha en skola som sätter kunskap, kvalitet och kompetens men också kreativitet, engagemang och flexibilitet i centrum.

Vi arbetar tillsammans i en positiv anda för att alla ska känna glädje, respekt, delaktighet men också ansvar i arbetet. I det dagliga arbetet ska allas lika värde och respekt för varandra vara en av våra ledstjärnor och skolan ska vara en trygg miljö.

Ledarskapet ska vara hälsofrämjande, meningsskapande, kommunikativt och tydligt.

Skolledningen

På bild från vänster, stående:

Lena Rowa, gymnasiechef

Linda Klarström, bitr rektor på programmen IM , Gysär

Susann Frost, rektor för programmen EK, IB, NA,

Karl-Erik Göthe, bitr rektor Vuxenutbildningen

Gunillahelen Olsson, bitr rektor för programmen BF, EE, HT, RL

Johan Ekstrand, bitr rektor för programmen ES, SA, TE, Kommunikationsprofilen

Anna Danielsson, bitr rektor Vuxenutbildningen

Margaretha Danielsson, intendent

Sittande från vänster:

Kristina Hård af Segerstad, idrottschef

Fredrik Svensson, idrottschef

Magnus Andersson, rektor för programmen BA, FT, IN, VO

Åsa Lyhed, rektor Vuxenutbildningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter