Internationalisering

undefined

I en global värld är elevutbyten och besök i andra länder ett viktigt inslag i skolans verksamhet. Mora gymnasium har ett omfattande internationellt kontaktnät.

Att lära av varandra, utbyta idéer och arbeta över nationsgränserna bidrar till förståelse och är ett effektivt medel att förhindra att odemokratiska och intoleranta idéer slår rot. Internationella erfarenheter ger ökad förståelse och personlig utveckling för den enskilde.

Detta sker genom bl a:

  • projekt- och temaarbete med modern informationsteknik
  • samverkan med näringslivet vid elev- och lärarutbyten
  • internationell ämnesanknuten praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning
  • elev- och lärarutbyten
  • studieresor

Skolan tar sedan en lång tid emot gästelever förmedlade genom olika internationella organisationer. Våra gästelever och invandrarelevers kunskaper och erfarenheter tas tillvara i skolans undervisning.

På skolan finns en Internationaliseringsgrupp.

FN-rollspel

Mora gymnasium anordnade sitt första FN-rollspel vårterminen 2013.

Spelet är en simulering av internationella förhandlingar i FN:s regi. Eleverna jobbar gruppvis utifrån den stat/organisation de tilldelats.

Eleverna erbjuds föreläsningar om ämnet och därefter startar själva konferensen, där rollspelet äger rum.

Mora gymnasium satsar på Cambridge Advanced English Exam!

Kontaktpersoner vid frågor kring Cambridge Advanced English Exam, Mora gymnasium;

Marielle Hjort  – marielle.hjort@mora.se
Förstelärare och ämnessamordnare i Engelska, Mora gymnasium

Lisa Lindström- lisa.lindström@mora.se
Legitimerad lärare i engelska och undervisande lärare i Cambrigegruppen, Mora gymnasium.

Utförlig information återfinns här!