Samverkan mellan gymnasieskolorna i Mora, Orsa och Älvdalen

Gymnasienämnden är en gemensam nämnd för Mora, Orsa och Älvdalen kommuner med uppdrag att från och med den 1 juli 2011 bedriva utbildningsverksamhet inom gymnasieskola (inkl idrottsgymnasium), gymnasiesärskola och vuxenutbildning (inkl SFI) samt erbjuda möjligheter till högskoleutbildning på distans.

Ordinarie

Ordförande i nämnden är Håkan Yngström, Orsa (C)

Förste vice ordförande är Anders Björklund, Älvdalen (S)

Andre vice ordförande är Johan Hed, Mora (C)

På bild fr vänster: Johan, Håkan och Anders

 

Övriga ledamöter i nämnden

Gunnel Söderberg (M) Mora
Naima Trogen (MOP) Mora
Emma Ljudén (S) Mora
Per Göransson (S) Mora
Shigeru Ishida (L) Orsa
Anders Rosell (S) Orsa
Kjell Tenn (C) Älvdalen
Mari Rustad (S) Älvdalen

Ersättare

Hakan Celik (C) Mora
Lennart Sacrédeus (KD) Mora
Mats-Gunnar Eriksson (L) Mora
Pontus Bråmer (MP) Mora
Karolina Treson (S) Mora
Liselotte Länsmans (C) Orsa
Madeleine Thalin (C) Orsa
Per Hansen (S) Orsa
Margareta Grabowska (S) Älvdalen
Göran Olsson (C) Älvdalen
Kent Eriksson (S) Älvdalen

Förvaltning

Gymnasienämndens förvaltning – Gymnasieförvaltningen – ingår i Mora kommuns organisation. I denna förvaltning är all personal – lärare, rektorer, administrativ personal m fl – inom verksamhetsområdet i de tre samverkande kommunerna anställda.

Målbeskrivning

Det övergripande målet med samverkan i den gemensamma Gymnasienämnden är att på såväl kort som lång sikt bidra till regionens kompetensförsörjning och utveckling.

Detta gör vi genom att:

  • dels tillhandahålla utbildningar med inriktningar som bidrar till  kompetenshöjning och arbetskraftsförsörjning inom regionens profilbranscher och den offentliga sektorn,
  • dels göra detta med hög kvalitet och engagemang så att de som väljer att studera vidare eller utveckla sin kompetens på annat håll, i ett senare skede väljer att flytta tillbaka till regionen och med sin kompetens bidra till regionens utveckling.

Verksamhet

Utbildningsverksamhet bedrivs i Mora, Orsa, Älvdalen och Idre, varav Mora gymnasium i Mora är den största enheten och den enda som har ett komplett ungdomsgymnasium.

Vid övriga enheter bedrivs framför allt vuxenutbildning av olika slag samt Introduktions-program (gymnasieutbildning) på Orsa Lärcentrum och på Älvdalens gymnasieskola.

I Älvdalen finns också ett av Älvdalens kommun och Landstinget ägt frigymnasium, Älvdalens Utbildningscentrum AB med bland annat Naturbruksutbildning.

Denna gymnasieskola ingår inte i nämndens verksamhet men nämnden bekostar givetvis utbildningen för de elever från Mora, Orsa och Älvdalen som valt och antagits till denna friskola, på samma sätt som nämnden bekostar utbildningen för de av ”våra” elever som går på andra friskolor eller som genom så kallat frisök eller olika samverkansavtal går på andra kommunala gymnasier.

SAMMANTRÄDESPLAN 2017

17-02-06 (OBS! Måndag)
17-03-22
17-05-10
17-06-21
17-08-30
17-09-27
17-11-08
17-12-06

Onsdagar kl 9-12, Mora gymnasiums konferensrum