Samverkan mellan kommunerna i Mora, Orsa och Älvdalen gällande gymnasieutbildning

Gymnasienämnden är en gemensam nämnd för Mora, Orsa och Älvdalen kommuner med uppdrag att från och med den 1 juli 2011 bedriva utbildningsverksamhet inom gymnasieskola (inkl idrottsgymnasium), gymnasiesärskola och vuxenutbildning (inkl SFI), erbjuda möjligheter till högskoleutbildning på distans samt yrkeshögskoleutbildning.

Ordinarie

Ordförande i nämnden är Maria Eriksson, Älvdalen (C)

Förste vice ordförande är Johan Hed, Mora (C)

Andre vice ordförande är Lim Eva-Lena Ekblom, Orsa (C)

Thomas Nielsen, C, Mora

Naima Trogen, MOP, Mora

Gunnel Söderberg, M, Mora

Per Göransson, S, Mora

Gunilla Elings Friberg, S, Orsa

Sofia Diefke, C, Orsa

Margareta Grabowska, S, Älvdalen

Nils-Åke Norman, M, Älvdalen

Ersättare

Bogg Daniel Nilsson, C, Mora

Joakim Turesson, M, Mora

Markus Eriksson Thorberg, M, Mora

Lennart Sacrédeus, KD, Mora

Johanna Karlén, S, Mora

Nina Wiik, C, Orsa

Margaretha Hahne Larsson, KD, Orsa

Patrik Borgenstrand, S, Orsa

Madelene Persson, C, Älvdalen

David Paulsson, S, Älvdalen

Lisbeth Mörk Amnelius, KL, Älvdalen

Förvaltning

Gymnasienämndens förvaltning – Gymnasieförvaltningen – ingår i Mora kommuns organisation. I denna förvaltning är all personal – lärare, rektorer, administrativ personal m fl – inom verksamhetsområdet i de tre samverkande kommunerna anställda.

Målbeskrivning

Det övergripande målet med samverkan i den gemensamma Gymnasienämnden är att på såväl kort som lång sikt bidra till regionens kompetensförsörjning och utveckling.

Detta gör vi genom att:

  • dels tillhandahålla utbildningar med inriktningar som bidrar till  kompetenshöjning och arbetskraftsförsörjning inom regionens profilbranscher och den offentliga sektorn,
  • dels göra detta med hög kvalitet och engagemang så att de som väljer att studera vidare eller utveckla sin kompetens på annat håll, i ett senare skede väljer att flytta tillbaka till regionen och med sin kompetens bidra till regionens utveckling.

Verksamhet

Utbildningsverksamhet bedrivs i Mora, Orsa, Älvdalen och Idre, varav Mora gymnasium i Mora är den största enheten och den enda som har ett komplett ungdomsgymnasium.

Vid övriga enheter bedrivs framför allt vuxenutbildning av olika slag samt Introduktions-program (gymnasieutbildning) på Orsa Lärcentrum och på Älvdalens gymnasieskola.

I Älvdalen finns också ett av Älvdalens kommun och Landstinget ägt frigymnasium, Älvdalens Utbildningscentrum AB med bland annat Naturbruksutbildning.

Denna gymnasieskola ingår inte i nämndens verksamhet men nämnden bekostar givetvis utbildningen för de elever från Mora, Orsa och Älvdalen som valt och antagits till denna friskola, på samma sätt som nämnden bekostar utbildningen för de av ”våra” elever som går på andra friskolor eller som genom så kallat frisök eller olika samverkansavtal går på andra kommunala gymnasier.

SAMMANTRÄDESPLAN 2020

12 februari
18 mars
22 april
20 maj
17 juni
16 september
21 oktober
18 november
16 december

Onsdagar kl 9-12, Mora gymnasiums konferensrum (om inte annat anges i kallelsen).