Elevrådet

Om elevrådet

Elevrådet är ett forum på skolan som är till för elever och består av elever. Elevrådet ansvarar för att driva frågor som är av intresse för elever.

Elevrådet träffas flera gånger under läsåret och går igenom klassrådsprotokoll för att sedan lyfta frågor med rektorer eller till exempel kostchefen.

Elevrådets organisation

Elevrådets ambition är att ha företrädare från alla klasser. I elevrådet finns också elevskyddsombuden.

Elevrådet träffas flera gånger per läsår för att diskutera elevernas frågor. I elevrådet finns fasta uppdrag som väljs en gång per läsår, till exempel ordförande och sekreterare.

Kontakta elevrådet

Peter Dahlgren, lärare och elevrådsstödjare.