Elevhälsan

Elevhälsoteamet består av

Elevhälsans insatser ska vara hälsofrämjande och förebyggande. Syftet är att skapa goda lärmiljöer för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Varje profession inom elevhälsoteamet arbetar utifrån sin specifika kompetens och samverkar med övrig personal på skolan.

Alla elever på Mora gymnasium erbjuds hälsosamtal.

Elevhälsoteamet har veckovisa möten.

Läs mer

Stöd för dig som är elev