Elevhälsan

 

Elevhälsans främsta uppdrag är att verka hälsofrämjande och förebyggande. Detta ska göras genom generella insatser på grupp- eller organisationsnivå eller särskilda insatser på individnivå.

I skolans elevhälsoteam ingår rektor, specialpedagoger, SYV, skolsköterskor och kurator. Det finns också tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Alla elever erbjuds hälsosamtal.

Elevhälsoteamet har veckovisa möten, varje torsdag.

Under avstämningskonferenserna belyses elevens totala studiesituation.

Personal

Stöd

Elevhälsoplan, rev vt 2017