Byggnader inom skolans område

Översiktskarta Mora gymnasium lå 19-20

undefined

Huvudbyggnaden med huskropparna A, B, C, D i förgrunden.
I bakgrunden, bakom den gula byggnaden,  finns skidgymnasiets lokaler.

undefined

Stora entrén med administrationslängan till vänster (huskropp F, G)

undefined

Paviljongen i förgrunden (huskropp P) samt Yrkesdelens
lokaler i bakgrunden (huskropp V och Y).

 

 

undefined

Skolans elevmatsal och Restaurang Bon Appetit i förgrunden (huskropp L).
Längst upp till vänster skymtar idrottshallen.

 

undefined

I timmerstugorna återfinns skolsköterskor m.fl.