Arbetsmiljö

Mora gymnasium har en trivsam miljö för studier, måltider och rastverksamhet. En god arbetsmiljö är en förutsättning för hög kvalitet på verksamheten och en positiv atmosfär bland elever och personal.

En skyddskommitté finns på skolan med representanter för elever och personal och skyddsronder genomförs en gång per läsår. Vartannat läsår sker det en uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön via en personalenkät.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har öppnat en ny webbplats. Den vänder sig till förskolebarn, elever, studenter, föräldrar, lärare, rektorer, fastighetsägare och politiker som ansvarar för skolfrågor. Sidan beskriver vilka krav som ställs på arbetsmiljön i skolan och ger råd och tips om hur man kan göra för att förbättra arbetsmiljön.