Trygghetsteamet

Trygghetsteamet har de senaste åren jobbat tillsammans med socialtjänsten och andra aktörer i samhället och genomfört en temavecka kring ämnen kring kärlek och rätten att älska vem man vill.

Vi har riktat oss mot elever i åk 2 och i år 2019 kommer veckan att genomföras 14-18 oktober.

Detta läsår kommer vi att utöka den verksamheten genom att gå in i projektet ”Mentorer i våldsprevention”, förkortas MVP.

Ett utbildningspaket med bl a 14 lektioner där eleverna får diskutera olika händelser och hur man kan reagera som åskådare eller utsatt. Vi kommer att utbilda personal under höstterminen för att sedan genomföra lektionerna under vårterminen och vi kommer att inrikta oss mot åk 1.

Projektet kommer att övervakas och följas upp av ett forskarteam som har fått i uppgift av skolverket att utvärdera resultatet.

//Magnus Andersson, rektor