Prövningsanvisningar gymnasiet

Prövningsanvisningar finns för Biologi, Engelska, Historia, Matematik, Moderna språk, Naturkunskap samt Svenska.

Biologi och Naturkunskap

Engelska

Historia

Matematik

Moderna språk – Franska

Moderna språk – Spanska

Moderna språk – Tyska

Svenska