Skolstart höstterminen 2019

Måndag 19 augusti – upprop i Aulan

Åk 1 kl 08.00 (slut kl 13.0)

Åk 2 kl 09.30 (slut kl 13.00)

Åk 3 kl 10.00 (slut kl 13.00)

Onsdag 21 augusti

Språkintroduktion kl 10.30