Skolavslutning vårterminen 2019

Åk 3 slutar fredag 14 juni

Åk 1 och 2 slutar torsdag 13 juni

Läs mer här om ”Avslutningsveckorna 2019”!

Bilder