Föräldramöten

För många föräldrar är gymnasieskolan en ny skolform. Avsikten med föräldramöten är att föräldrar skall få tillfälle att komma till skolan, se denna och träffa de personer de i första hand bör känna till. De som närvarar från skolan är rektor, elevhandledare, elevvårdsteam samt studie- och yrkesvägledare. Inbjudan skickas hem till vårdnadshavare ca 3 veckor innan mötet.

Information ges bland annat om:

 • Program- och examensmål
 • Närvaro
 • Elevdemokrati
 • Utrymningsplan och övningar
 • Arbetssätt
 • Utvecklingssamtal
 • Åtgärdsprogram
 • Individuell studieplan
 • APL
 • Skolmat
 • Värdegrundsarbete
 • Likabehandlingsplan

Se även styrdokumentet för föräldramöten här nedan!

Föräldramöten 
Inbjudan föräldramöte åk1 ht18

Datum för föräldramöten
läsåret 2018-19

Årskurs 1

Höstterminen 2018:
13 september kl 18:30 i Aulan

Vårterminen 2019:
30 januari kl 18:30 i Aulan