Föräldramöten åk 1

För många föräldrar är gymnasieskolan en ny skolform. Avsikten med föräldramöten är att föräldrar skall få tillfälle att komma till skolan, se denna och träffa de personer de i första hand bör känna till.

Första terminen: Samtliga program förutom IM
Rektor, elevhandledare, skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, ev branscher
Andra terminen: Endast högskoleförberedande program
Rektor, elevhandledare, undervisande lärare samt studie- och yrkesvägledare.

Inbjudan skickas hem till vårdnadshavare ca 3 veckor innan mötet.

Information ges bland annat om:

 • Program- och examensmål
 • Närvaro
 • Elevdemokrati
 • Utrymningsplan och övningar
 • Arbetssätt
 • Utvecklingssamtal
 • Åtgärdsprogram
 • Individuell studieplan
 • APL
 • Skolmat
 • Värdegrundsarbete
 • Likabehandlingsplan

Se även styrdokumentet för föräldramöten här nedan!
Föraldramöten

Inbjudan föräldramöte åk1 ht19

Datum för föräldramöten
läsåret 2019-20

Årskurs 1

Höstterminen 2019:
11 september kl 18:30 i Aulan
Samtliga program (dock ej IM)

Vårterminen 2020:
21 januari kl 18:30 i Aulan
Endast högskoleförberedande program