Föräldramöten åk 1

För många vårdnadshavare är gymnasieskolan en ny skolform. På föräldramötet får du som är vårdnadshavare se skolan och träffa de personer som du i första hand bör känna till. Vi skickar en inbjudan hem till alla vårdnadshavare cirka 3 veckor innan mötet.

Första terminen i årskurs 1: alla program utom Introduktionsprogrammen (IM)
Rektor, elevhandledare, skolsköterska, kurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. Eventuellt vissa branscher.

Andra terminen i årskurs 1: endast högskoleförberedande program
Rektor, elevhandledare, undervisande lärare samt studie- och yrkesvägledare.

På föräldramötet får du information om:

 • Program- och examensmål
 • Närvaro
 • Elevdemokrati
 • Utrymningsplan och övningar
 • Arbetssätt
 • Utvecklingssamtal
 • Åtgärdsprogram
 • Individuell studieplan
 • APL
 • Skolmat
 • Värdegrundsarbete
 • Likabehandlingsplan

Läs mer

Inbjudan till föräldramöte åk 1, vårterminen 2020

Styrdokument för föräldramöten

Föräldramöten åk 1
läsåret 2019-20

Höstterminen 2019
11 september kl 18:30 i Aulan
Alla program (utom IM)

Vårterminen 2020
21 januari kl 18:30 i Aulan
Endast högskoleförberedande program