Arbetsplatsförlagt lärande

Inom yrkesprogrammen förekommer minst 15 veckors APL eller annan form av samarbete med arbetslivet.

APL läsåret 2018-19

Klass Ht 18  Vt 19
BA16a 41-47 11-16
BA16b 35-40 18-23
BA17a 48-49 6-7
BA17b 50-51 8-10
BF16 40-43 10-12
BF17 4-8
BF18a 45-47
BF18b 48-50
EE16 40-43
EE17 48-50 13-15
EE18 46
FT16 må+ti
RL16 48-51 13-16
RL17 41-43,50 10-12
RL18 40, 50 7-8
VO16 4-8
VO17 47-50 19-22
VO18 3-8