Välj system att logga in i

 

Skola på webben

Mora kommun har utvecklat sina tjänster på webben och nu kan du som vårdnadshavare få information i skolärenden alla dagar dygnet runt. Du kommer att behöva tre inloggningar: en för Dexter, en för It’s learning och en för Skola24 där du loggar in via ditt Bank-Id. Kommunen planerar för att du ska kunna logga in med Bank-Id till samtliga system. Vi hoppas att du har överseende att det under en period blir tre inloggningar till våra system.

Brev till vårdnadshavare ang inloggning via Bank-Id Dexter Skola24 Its Learning

När eleven fyller 18 år och blir myndig kommer du inte längre åt informationen och SMS / mail upphör automatiskt. För att få tillgång till informationen igen måste den myndiga eleven godkänna att du som vårdnadshavare får tillgång till informationen igen. Blanketten för ”Godkännande om åtkomst till Dexter – It’s learning – Skola24 till vårdnadshavare med elever över 18 år” finns under fliken ”Elevsida” och ”Blanketter”.

Dexter

  • Betyg
  • Grupplistor
  • Klasslistor
  • Personallista
  • Studieplaner

Med inloggning, användarkonto/användarnamn och lösenord kommer du vidare till information som berör just dig. Du kan själv ändra ditt lösenord under ”Min Profil”. Där uppdaterar du även dina kontaktuppgifter.

Logga in i Dexter

Lärplattformen It’s learning

Ett smidigt verktyg där elever kan kommunicera med kurskamrater och lärare. Lärare lägger upp kurser med de dokument som eleverna behöver få tillgång till för sina studier. Här lämnar också eleverna digitalt in sina skoluppgifter.

Som vårdnadshavare kan kan du följa elevens undervisning och utveckling i skolan.

Man loggar in till mora.itslearning.com sedan klickar man på ”logga in med skolfederation”. Efter den 1:a januari 2019 får man upp tre knappar (användarnamn och lösenord, Mobilt BankID eller BankID)

Logga in till It’s learning

Skola24 (inloggning via Bank-ID)

  • Frånvaro
  • Ledighetsansökan
  • Schema

Det är viktigt att du uppdaterar dina uppgifter så att SMS går till rätt mobil eller aktuell mailadress vid eventuell frånvaro. Enligt skollag har skolan en skyldighet att meddela vårdnadshavaren samma dag som frånvaron är. Det finns även en app som heter ”Skola24 MobilApp” som ni kan ladda ner och sköta frånvaroregistrering (se nedan).

Ansökan om manuellt användarkonto i Skola24

För dig som inte kan/vill använda BankID/Mobilt BankID!

Fyll i detta ansökningsformulär

Skola24 MobilApp för föräldrar

Vad du kan se i appen-läs här!

Aktivering av Skola24 MobilApp

Office 365

Elever loggar in med samma användarnamn som moa@skolamoa.se  (det lösenord som du har till Wi-Fi (Moa). Om du inte kommer ihåg så finns det i nyckelhanteraren under Inloggning-Lösenord MOA.

Office 365 för elever

Office 365 för personal

Office2016 Mac för elever och personal

E-Companion

Rapportera för personal