Evenemang

Besöksdagar

Inte bara för elever i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner – även elever från andra län hälsas varmt välkomna!
Anmäl bara i förväg till marknadsföraren via mail: barbro.beus.yuvu@mora.se

Höstterminen 2018

INFOKVÄLL ÅK9
Du är välkommen till skolan för en informationskväll och du tar naturligtvis med dig din familj.
Du väljer tre program och/eller idrotter, profiler som du vill veta mer om. Du kommer att få en personlig inbjudan till denna kväll.
Anmälningsförfarande obligatoriskt (Anmälan ej ännu öppen).

Elev från annan kommun än Mora, Orsa, Älvdalen är naturligtvis också varmt välkommen.
En separat anmälningsadress kommer att läggas ut inom kort för detta.
⇒ 5 december 2018, kl 18-21

Vårterminen 2019

PROGRAMPRAO ÅK9
Under veckorna 3, 4, 5 och 6 får du möjlighet till ”Programprao” på yrkesprogrammen på Mora gymnasium, för de högskoleförberedande programmen gäller veckorna 3 och 4. Anmäl intresse till din studie- och yrkesvägledare. Programpraon innebär att du får följa en klass under en halv eller hel dag. Vill du själv kontakta ett visst program på Mora gymnasium så titta under Utbildningar/Program/Inriktningar så hittar du kontaktuppgifter till Programansvariga för alla program. Kontakta dem och kom överens om dag och tid.

GYMNASIEDAGAR ÅK8
⇒ 12, 13, 14 mars, 2019

CATWALK ÅK7
Du får se en häftig presentation av skolans program i form av en ”Catwalk”.
⇒ 16 april 2019

XXX