Evenemang

Besöksdagar

Inte bara för elever i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner – även elever från andra län hälsas varmt välkomna!
Anmäl bara i förväg till marknadsföraren via mail: barbro.beus.yuvu@mora.se

Höstterminen 2018

INFOKVÄLL ÅK9
Du är välkommen till skolan för en informationskväll och du tar naturligtvis med dig din familj.
Du väljer tre program och/eller idrotter, profiler som du vill veta mer om. Du kommer att få en personlig inbjudan till denna kväll.
Anmälningsförfarande obligatoriskt (Anmälan ej ännu öppen).

Elev från annan kommun än Mora, Orsa, Älvdalen är naturligtvis också varmt välkommen.
En separat anmälningsadress kommer att läggas ut inom kort för detta.

Vårterminen 2019

GYMNASIEDAGAR ÅK8
Rundvandring på samtliga program, profiler och idrotter.
⇒ 12, 13, 14 mars, 2019

CATWALK ÅK7
Du får se en häftig presentation av skolans program i form av en ”Catwalk”.
⇒ 16 april 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Kontakta Marknadsföraren:
Barbro Beus Yuvu
barbro.beus.yuvu@mora.se
Tfn: 0250-267 07