Studieplaner

Önskas någon tidigare version av en studieplan så kontakta gärna administrationen alt studie- och yrkesvägledare så skickar vi en pdf-fil.

Program Inriktning Gäller fr o m
Bygg- och anläggningsprogr Husbyggnad, Måleri Ht 15, 16
Bygg Lärling  Husbyggnad och S-yrken Ht 16, 17
Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete Ht 16
El- och energiprogrammet Elteknik Ht 15
Ekonomiprogrammet Ekonomi, Juridik Ht 16
Estetiska programmet Bild- o formgivning, Musik Ht 16, 17
Estetiska programmet Bild- o formgivning, Musik Ht 18
Fordons- o transportprogr Personbil Ht 15, 16, 17
Fordon Lärling Lastbil o mobila maskiner Ht 17
Hotell- och turismprogr Lärling Hotell/Konf, Turism/Resor Ht 16, 17
Industritekniska progr Lärling Produkt- o maskinteknik Ht 17
Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Ht 15
Naturvetenskapsprogrammet Naturvet sk, Naturvet sk/samhälle Ht 16, 17
Restaurang- och livsmedelspr Kök o servering Ht 15
Restaurang- och livsmedelspr Kök o servering Ht 16, 17
Restaurang Lärling Bageri, Servering Ht 16, 17
Samhällsvetenskapsprogr Beteendevetensk, Samhällsvetenskap Ht 15
Specialidrotter Ht 15
Teknikprogrammet Teknikvetenskap, Design/Prod utv Ht 16
Vård- o omsorgsprogrammet Ht 15, 16, 17