Studieplaner

Om du önskar en tidigare version av någon studieplan, kontakta gärna administrationen eller studie- och yrkesvägledare så skickar vi en pdf-fil till dig.

Revidering pågår av studieplanerna, läggs ut under november månad 2020!

Program Inriktning
Bygg och anläggning Husbyggnad, Måleri
Bygg Lärling Husbyggnad och S-yrken
Barn och fritid (start ht 2017) Pedagogiskt arbete, Fritid och hälsa
Barn och fritid (från och med ht 2018) Pedagogiskt arbete, Fritid och hälsa
El och energi Elteknik
Ekonomi Ekonomi, Juridik
Estet (start ht 2017) Bild- och formgivning, Musik
Estet (från och med ht 2018) Bild- och formgivning, Musik
Fordon och transport Personbil
Fordon Lärling Lastbil och mobila maskiner
Hotell- och turism Lärling Hotell och konferens, Turism och resor
IB Diploma Programme
Industritekniska Lärling Produkt- och maskinteknik
Naturvetenskap (start ht 2017–2018) Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle
Naturvetenskap (från och med ht 2019) Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle
Restaurang och livsmedel Kök och servering
Restaurang Lärling Bageri, Servering
Samhällsvetenskap (start ht 2017) Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskap (från och med ht 2018) Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap
Specialidrotter (start ht 2017)
Specialidrotter (från ht 2018)
Teknik (start ht 2017) Teknikvetenskap, Design- och produktutveckling
Teknik (från ht 2018) Teknikvetenskap, Design- och produktutveckling
Vård och omsorg (start ht 2017)
Vård och omsorg (start ht 2018)
Vård och omsorg (från och med ht 2019)