Stipendier

Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons Minnesfond
Stipendiet kan sökas av dig som har gått klart grundskolan och ska studera vidare. Behörig att erhålla stipendie är elev som dels är född och uppvuxen i Mora kommun.
Sista ansökningsdag: 15 maj
Ansökningsblankett 2020.pdf

Ryssa Elverks Stipendiefond
Stipendiet delas ut till elever som går i årskurs 1, 2 eller 3 i gymnasiet. Eleverna ska vara folkbokförda i Mora kommun eller Orsa kommun.
Sista ansökningsdag: 30 maj 2020
Ansökningsblankett 2020.pdf

Stiftelsen Marget och Stig Richardsson Stipendiefond
Stipendiet kan sökas av dig som kommer från Mora kommun och ska studera vidare efter gymnasiet.
Behörighetskrav: heltidsstudier, minst en termin.
Sista ansökningsdag:  31 oktober 2020
Ansökningsblankett 2020.pdf

Anders Hjelms minnesfond, Zorns ungdomsfond/Bälter Swen Erssons stipendiefond
Hammarströmska fonden, Vinäsungdomens hjälpfond och Helge Muregårds ungdomsfond
Mora kommuns för- och grundskoleförvaltning ansvarar för dessa stipendier. Du hittar kontaktuppgifter till förvaltningen på Mora kommuns hemsida

Tips! På länsstyrelsens hemsida hittar du fler stipendier att söka