Stipendier

Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons Minnesfond
Stipendiet kan sökas av dig som har gått klart grundskolan och ska studera vidare.
Sista ansökningsdag: 15 maj
Ansökan Ragnar o Anna Olssons Minnesfond

Ryssa Elverks Stipendiefond
Stipendiet delas ut till elever som går i årskurs 1, 2 eller 3 i gymnasiet. Eleverna ska vara folkbokförda i Mora kommun eller Orsa kommun.
Sista ansökningsdag: X maj 2020
Ansökningsblanketten är under uppdatering

Stiftelsen Marget och Stig Richardsson Stipendiefond
Stipendiet kan sökas av dig som kommer från Mora kommun och ska studera vidare efter gymnasiet.
Behörighetskrav: heltidsstudier, minst en termin.
Sista ansökningsdag:  31 oktober 2019
Ansökan Marget och Stig Richardsson Stiftelse 2019

Anders Hjelms minnesfond, Zorns ungdomsfond/Bälter Swen Erssons stipendiefond
Hammarströmska fonden, Vinäsungdomens hjälpfond och Helge Muregårds ungdomsfond
Mora kommuns för- och grundskoleförvaltning ansvarar för dessa stipendier. Du hittar kontaktuppgifter till förvaltningen på Mora kommuns hemsida

Tips! På länsstyrelsens hemsida hittar du fler stipendier att söka