Stipendier

Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons Minnesfond

Stipendiet kan sökas av dig som har gått klart grundskolan och ska studera vidare. Behörig att erhålla stipendie är elev som dels är född och uppvuxen i Mora kommun.
Sista ansökningsdag: 15 maj

Ansökan till Ragnar och Anna Olssons Minnesfond.pdf

Stiftelsen Marget och Stig Richardsson Stipendiefond

Stipendiet kan sökas av dig som kommer från Mora kommun och ska studera vidare efter gymnasiet.
Behörighetskrav: heltidsstudier, minst en termin.
Sista ansökningsdag: 31 oktober 2020. Nästa ansökan ht 2021.

Ansökan till Marget och Stig Richardsson Stipendiefond.pdf

Hammarströmska minnesfondenfonden

För studerande skrivna i Våmhus.
Behöriga är studerande över grundskolans högstadium och under universitetsnivå.
Sista ansökningsdag: 18 februari 2021.
Mora kommuns för- och grundskoleförvaltning ansvarar för detta stipendium. Du hittar ansökningsblanketten på Mora kommuns hemsida.

Vinäsungdomens hjälpfond

För studerande skrivna i Vinäs.
Behöriga är studerande över grundskolans högstadium och under universitetsnivå.
Sista ansökningsdag: 18 februari 2021.
Mora kommuns för- och grundskoleförvaltning ansvarar för detta stipendium. Du hittar ansökningsblanketten på Mora kommuns hemsida.

Helge Muregårds ungdomsfond

För studerande skrivna i Noret (studerat minst ett läsår vid Noretskolan).
Behöriga är studerande över grundskolans högstadium och under universitetsnivå.
Sista ansökningsdag: 18 februari 2021.
Mora kommuns för- och grundskoleförvaltning ansvarar för detta stipendium. Du hittar ansökningsblanketten på Mora kommuns hemsida.

Mora kommuns Kulturstipendium

Under januari till och med 1 april kan du ansöka om Mora kommuns kulturstipendium.
Mer information och ansökan finns på Mora kommuns hemsida.

Musikstipendier

Sven Hedéns stiftelse

Sven Hedéns Stiftelse delar ut musikstipendium för att stödja och främja ungdomars fortsatta högre musikutbildning och förkovran.
För att söka stipendiet ska du vara under 25 år och komma från Mora eller Malung.
Ansökan ska vara inne senast 15 februari varje år.
Mer information och ansökan finns på Mora kommuns hemsida.

Anders Hjelms minnesfond

Stipendier utdelas årligen till en eller flera musikbegåvade ungdomar från Mora, som önskar fortbilda sig i musikutövandet.
Mer information och ansökan finns på Mora kommuns hemsida.

Ryssa Elverks Stipendiefond

Stipendiet delas ut till elever som går i årskurs 1, 2 eller 3 i gymnasiet. Eleverna ska vara folkbokförda i Mora kommun eller Orsa kommun.
Sista ansökningsdag:

Zorns ungdomsfond

Ingen aktuell information finns.
Mora kommuns för- och grundskoleförvaltning ansvarar för detta stipendium. Du hittar ansökningsblanketten på Mora kommuns hemsida.

Bälter Swen Erssons stipendiefond

Ingen aktuell information finns.
Mora kommuns för- och grundskoleförvaltning ansvarar för detta stipendium. Du hittar ansökningsblanketten på Mora kommuns hemsida.

Tips! På länsstyrelsens hemsida hittar du fler stipendier att söka