Stipendier

Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons Minnesfond
Efter grundskoleutbildning
Sista ansökningsdag: 15 maj
Ansökningsblankett Ragnar o Anna Olssons Minnesfond

Ryssa Elverks Stipendiefond
Stipendiet utdelas till elever vid gymnasieskolan åk 1, 2, 3 och som är folkbokförda i Mora eller Orsa kommuner.
Sista ansökningsdag: 22 maj 2019
Ansökan Ryssa Elverks Stipendiefond 2019

Stiftelsen Marget och Stig Richardsson Stipendiefond
Eftergymnasiala studier.
Behörighetskrav: Från Mora kommun. Heltidsstudier, minst en termin.
Sista ansökningsdag:  X november 2019
Ansökningsblankett – ej klar!

Anders Hjelms minnesfond, Zorns ungdomsfond/Bälter Swen Erssons stipendiefond
Hammarströmska fonden, Vinäsungdomens hjälpfond, Helge Muregårds ungdomsfond
Handhas av Barn- och utbildningsförvaltningen, Inger Damm
För information och ansökningsblanketter se Mora kommuns hemsida