Stipendier

Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons Minnesfond
Efter grundskoleutbildning
Sista ansökningsdag: 4 maj 2018.
Ansökningsblankett Ragnar o Anna Olssons Minnesfond 2018

Ryssa Elverks Stipendiefond
Stipendiet utdelas till elever vid gymnasieskolan åk 1, 2, 3 och som är folkbokförda i Mora eller Orsa kommuner.
Sista ansökningsdag: 18 maj 2018.
Ansökningsblankett Ryssa Elverks Stipendiefond 2018

Stiftelsen Marget och Stig Richardsson Stipendiefond
Eftergymnasiala studier.
Behörighetskrav: Från Mora kommun. Heltidsstudier, minst en termin.
Sista ansökningsdag:  9 november 2018
Ansökningsblankett.pdf

Anders Hjelms minnesfond, Zorns ungdomsfond/Bälter Swen Erssons stipendiefond
Hammarströmska fonden, Vinäsungdomens hjälpfond, Helge Muregårds ungdomsfond
Handhas av Barn- och utbildningsförvaltningen, Inger Damm
För information och ansökningsblanketter se Mora kommuns hemsida