Resor, busskort, inackorderingstillägg

BUSSKORT
Om Din skolväg är 6 km eller längre kan Du vara berättigad till fria resor med Dalatrafik
(gäller från den adress där eleven är folkbokförd).

För årskurs 2 och 3 gäller följande:
Elever som har busskort behåller sina busskort över sommaren, dessa återaktiveras och börjar fungera till skolstart i augusti. De elever som har rätt till busskort men inte har något lämnar in en ansökan i Receptionen på Mora gymnasium.

För årskurs 1 gäller följande:
Första skoldagen åker eleverna avgiftsfritt till skolan, de som har rätt till busskort får ett tillfälligt busskort av klassläraren/samordnaren som gäller tills Ordinarie kort skickas hem till folkbokföringsadressen av Dalatrafik V 40, 2019.

Idrottsbussen
Idrottsbussen går vardagar kl 13:05 från skolan under perioden oktober-mars.

Ansökan om busskort p g a särskilda skäl (undantag från 6 km gräns) se blankett här nedan:

Ansökan om busskort pga särskilda skäl

INACKORDERINGSTILLÄGG
Det förutsätts att Du, p g a lång resväg, inackorderar Dig på skolorten eller i dess närhet.
Du kan alltså inte få resebidrag eller busskort inom skolorten om Du har inackorderingstillägg.
Inackorderingstillägget utgår dock längst till och med första kalenderhalvåret det år under vilket
den studerande fyller 20 år.

Belopp inackorderingstillägg:
– inom länet, belopp 1550 kr för år 2019 (reseavståndet måste uppgå till minst 50 km enkel resa)
– utom länet, 1750 kr
– betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid
– beviljas för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen
– betalas ut månadsvis till Din vårdnadshavare om Du är omyndig och till Dig själv om Du är myndig

För utförligare information se styrdokumentet/regler Inackorderingstillägg 19-04-08

Inackorderingstillägg ansökan (gäller elever folkbokförda i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner), övriga söker och får blanketter från sin hemkommun).
Ansökan ska skickas till Mora gymnasium i början av varje läsår.

OBS! Du måste till ansökan bifoga dels kopia på hyresavtalet, dels ett personbevis (dock ej äldre än en månad). Du måste också be din nuvarande skola att fylla i en del av din ansökan (en ruta längst ned till höger på blanketten ”Intyg om studier”.

Intyg från hyresvärd
Du måste be att din hyresvärd fyller i nedanstående intyg som Du sedan bifogar till Din ansökan om inackorderingstillägg.
Hyresintyg för inackorderingstillägg

Blanketterna kan också fås på skolornas administrationsavdelningar.

Har du frågor kontakta gärna handläggarna via e-postadressen: apuvard@mora.se

Telefonnummer till handläggarna: Klicka här!