Resor, busskort, inackorderingstillägg

Busskort

Om din skolväg är 6 kilometer eller längre kan du ha rätt till fria resor med Dalatrafik (gäller från den adress där du är folkbokförd).

Detta gäller för årskurs 2 och 3:
Du som har ett busskort behåller det över sommaren. Busskortet aktiveras på nytt och börjar fungera igen till skolstarten i augusti. Om du har rätt till busskort, men saknar kort ska du lämna in en ansökan i receptionen på Mora gymnasium.

Detta gäller för årskurs 1:
Första skoldagen åker alla elever avgiftsfritt till skolan. Du som har rätt till busskort får ett tillfälligt busskort av klassläraren/samordnaren som gäller tills du har fått ditt ordinarie kort (som skickas till folkbokföringsadressen av Dalatrafik).

Ansökan om busskort på grund av särskilda skäl (undantag från 6 km gräns)
Fyll i blanketten Ansökan om busskort på grund av särskilda skäl

Inackorderingstillägg

Om du har en lång resväg behöver du skaffa ett boende på studieorten eller i dess närhet. Inackorderingstillägget är ett bidrag som ska ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och din hemkommun.

Tänk på att:

  • Du inte kan få resebidrag eller busskort inom studieorten om du har inackorderingstillägg.
  • Du kan få inackorderingstillägg till och med första kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år.
  • Inackorderingstillägget endast betalas ut om studierna bedrivs på heltid
  • Inackorderingstillägget beviljas för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen
  • Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis till din vårdnadshavare om du är omyndig, och till dig själv om du är myndig.

För utförligare information, se Inackorderingstillägg, regler, lå 20-21

Belopp för inackorderingstillägg
Inom länet: 1 580 kronor för år 2020 (reseavståndet måste vara minst 50 kilometer enkel resa).
Utanför länet: 1 750 kronor för år 2020.

Ansökan
Du ansöker om inackorderingstillägg i början av varje läsår. Skicka din ansökan till Mora gymnasium.

Blankett för dig som är folkbokförd i Mora, Orsa eller Älvdalen: Inackorderingstillägg ansökan

Övriga söker inackorderingstillägg och får blanketter via sin hemkommun.

Till din ansökan ska du bifoga:

  • kopia av hyresavtalet
  • intyg från hyresvärden
  • personbevis (inte äldre än en månad)

Be din nuvarande skola att fylla i rutan ”Intyg om studier” på ansökningsblanketten.

Intyg från hyresvärd
Din hyresvärd ska fylla i nedanstående intyg som du sedan bifogar till din ansökan.

Hyresintyg för inackorderingstillägg

Du kan också få blanketterna på skolornas administrationsavdelningar.

Frågor?

Om du har funderingar kring resor, busskort eller inackorderingstillägg är du välkommen att kontakta våra handläggare via apuvard@mora.se eller telefon.