IT i skolan

Som elev hos oss får du låna en egen bärbar MacBook. Du förväntas använda din dator i undervisningen för att kommunicera och interagera såväl lokalt, nationellt som globalt. Med datorn är det också lätt att ordna och strukturera ditt skolarbete. Vi ger dig ökad IT-kompetens som du kommer att ha nytta av både i skolan och senare i arbetslivet.

Information om dataanvändning

Kontrakt elevdator rev 180817

Datoranvändning

Bra länkar

Guider

Aktivera Office 2016 på Mac

Ansluta till nätverket MOA

Skriva ut från din Mac

Detta gäller vid stöld av elevdator ur elevskåp

Utrustningen ska betraktas som stöldbegärlig, vilket innebär att försäkringsbolagens krav på aktsamhet ska iakttas. Den får t ex ej lämnas kvar i skolans elevskåp under natten eller lämnas utan tillsyn.

Vid stöld ur elevskåp dagtid gäller försäkringen enbart då utrustningen förvarats i elevskåp låst med godkänt hänglås. Hänglåset ska hålla minst säkerhetsklass 1 enligt Stöldskyddsföreningens klassifikation. Kombinationslås (kodlås) accepteras ej.

Alla stölder måste polisanmälas för att försäkringen ska gälla. Bevis för inbrott ska bifogas polisanmälan tex. foto på uppbrutet skåp eller uppklippt lås.

Forsäkringsvillkor 

Vad gäller vid skador på kablar från Apple?

Garanti eller ej

Utskrifter

Börja med att uppdatera datorn till Mac OS Sierra v10.12.6

Därefter installerar ni drivrutinen.

Steg 1 behöver Elever 17 utan CS och elever 16&15

Steg 1: Ladda hem drivrutinen. Och installera från hämtade filer.

Ricoh MP C3004LIO 1200.dmg

Steg 2: Följ bifogad instruktion.

Instruktion för skrivare på Mac ht 2017

Steg 3: Första gången man skriver ut får man ange sitt användarnamn och lösenord, samma uppgifter som till MOA.

Service Desk

Öppettider: Måndag-Fredag 07:45-16:30
Besöksadress: Engelbrekts väg 7, Mora
Telefon: 0250-261 00

Lärplattform It’s learning

Lärplattform för planering, bedömning och kommunikation med lärare.

Hur du hittar omdömen i kurser inför utvecklingssamtal.pdf

Klickguide för ifyllande av utvecklingsplan 

Lärspridare

Flera av våra lärare har genomgått fördjupningskurser inom IKT och kan därför stödja och tipsa dig och dina lärare på IT-området. Lärspridarna finns utspridda på olika gymnasieprogram.