Individuellt val för åk 1 och 2

Du får själv inom vissa gränser bestämma vilka kurser du vill läsa. Du kan välja kurser som ger dig större möjlighet till fortsatta studier. Vill du veta mer om det kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.

Du kan också välja att läsa moderna språk. Tänk på att språk- och matematikkurser kan ge meritpoäng när du söker till högskolan! Idrottselever har olika kurser i ämnet Specialidrott som sitt individuella val.

Mora gymnasium erbjuder varje läsår cirka 20 olika individuella val. Det är ni elever som genom ert val bestämmer vilka kurser som ska bli av. Om för få elever har valt en viss kurs så finns risk för att den inte startas.

Individuella val inför läsåret 2021-2022

Här hittar du hela kursutbudet.

Individuella val låsåret 21/22 Lista på val

Beskrivning av de individuella valen 21/22

Här nedan finns mer detaljerad information om varje individuellt val:

Svenska 2

Svenska 3

Svenska som andraspråk 2

Svenska som andraspråk 3

Engelska 6

Engelska 7

Franska

Spanska

Tyska

Matematik 2

Matematik 3

Naturkunskap 2

Betong 1 (endast BA åk 2)

Timring (endast BA åk 3)

Digitalt skapande 1

Formgivning 1

Lär dig sjunga

Scenisk gestaltning – teater

Spela gitarr eller piano

Aktivitetsledarskap – Boll och racketspel

Självförsvar

Träningslära 1

De mänskliga rättigheternas historia

Entreprenörskap

Företagsekonomi 1 (ej EK)

Privatjuridik (ej EK)

Bageri

Grundläggande vård och omsorg (ej VO)