Frånvaro- och sjukanmälan

Frånvaroanmälan sker till telefonnummer: 0515-869 06

Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget om ni ringer in frånvaron. Om man ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Ska ni rapportera frånvaro på del av dag vänder ni er till elevhandledaren. Frånvaro ska meddelas varje dag.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på innan kommer anmälan att avbrytas.

Elevernas personnummer måste innehålla enbart siffror (TF-nr fungerar inte). De elever som inte har fullständigt personnummer måste meddela sin elevhandledare när de är frånvarande.

Det behövs inget föräldrakonto i Skola24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon.

Inringd frånvaroanmälan visas i kommentarsfältet med det telefonnummer som använts.

SMS-avisering

När du sjukanmäler ditt barn via Skola24 kommer du att få meddelande via sms, om mobilnummer finns registrerat, att barnet är ”frånvaroanmält”.
Om barnet inte frånvaroanmälts meddelas ”ogiltig frånvaro”.

Det behövs inget konto för att kunna få avisering om frånvaro, det som behövs är ett aktuellt mobilnummer.

Rapportering av skolk
CSN, Centrala studiestödsnämnden, har ändrat reglerna för rapportering av skolk delvis på grund av en ändring i skollagen. Tag del av informationen som finns tillgänglig via nedanstående länk.
Rapportera till CSN