Elevförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring i Protector som gäller för barn, elever och andra grupper.

Vad menas med olycksfallsskada?
En olycksfallskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av
genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

OBS! Försäkringen gäller inte vid sjukdom

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller under inskrivningstiden i skolan
– under ordinarie verksamhet
– under resa till och från
– under skolresor, praktik o andra aktiviteter anordnade o godkända
av rektor el motsvarande

Försäkringsbeskedet
Läs mer i Försäkringsbesked 2020 Mora kommun om när och vem försäkringen gäller för, kostnader för att läka skadan samt övriga moment.

Vad göra vid skada?

► Sök läkare alternativt tandläkare

► Anmäl skadan till Protector, tfn 08-410 637 00 eller gå in på Protectors hemsida

► Spar alla originalkvitton

Taxi
Vid behov av taxiresa till- och från skolan kontakta Protector! Tänk på att alla taxiresor ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Protector innan resan påbörjas.