Coronaviruset – FAQ för elever

Uppdaterad 2020-04-27

På den här sidan hittar du som är elev frågor och svar om hur coronaviruset påverkar betyg, student och annat. Det är skolledningen tillsammans med elevrådet som svarar på frågorna. Sidan uppdateras löpande med fler frågor och svar.

Hur blir det med studenten?

Det är fortfarande ett tag kvar till studenten och mycket händer väldigt fort. Utifrån de rekommendationer som gäller i dagsläget planerar vi ett alternativt studentfirande. Exakt hur årets studentfirande kommer att gå till är inte klart än. Mer information kommer efter nästa möte den 29 april.

Kan jag få skolmat?

Ja, du kan få en kyld lunchlåda att ta med hem. Du beställer lunchlådan två arbetsdagar i förväg och hämtar den i gymnasiets matsal. Läs mer om hur du beställer din lunchlåda >>

Kommer betygsdatum för kurser att flyttas fram?

Det finns inget beslut om det nu. Vi tror också att vi i sådana fall får direktiv från regeringen och Skolverket om hur det ska gå till.

Hur blir det med betygssättning och bedömning?

Lärarna arbetar just nu med att hitta alternativa sätt att göra prov och bedömningar på.

Vad händer om skolan stänger helt?

Om ett sådant beslut tas så kommer vi att prioritera elever i årskurs tre. Det kan eventuellt bli undervisning på helger och/eller förlängda terminer för de elever som då inte får undervisning under stängningen.