Cambridge Advanced English Exam

Från och med hösten 2015 har Mora gymnasium beslutat att satsa på att ge sina elever möjligheten att läsa och genomföra Cambridge Advanced English Exam på C1-nivå inför fortsatta studier och arbete. Det innebär att du som elev i årskurs 3 på Mora gymnasium kan välja att läsa en specialkurs som tränar dig inför provet som görs på Folkuniversitetet i Uppsala.

Kraven som ställs på dig som elev är att du ska ha läst och klarat Engelska 5 och 6 med minst betyget E samt att du läser Engelska 7 som individuellt val i årskurs 3. Du måste dessutom ligga i fas i kursen i Engelska 7 och uppnått minst kraven för betyget E på uppgifterna.

Maxantal i gruppen kommer att vara 30 personer, skulle fler elever söka på skolan kommer urvalsprocessen baseras på betyg i Engelska 6 därefter Engelska 5. Förutom detta har vi på skolan satt krav på minst 80 % närvaro (gäller både anmäld och oanmäld frånvaro) på Engelska 7 samt extra lektionen en timme i veckan för att vi ska stå för kostnaderna för provet.

Fördelen för dig som elev när du väljer att läsa på gymnasiet hos oss är att vi erbjuder ett upplägg med specialträning inför provet samtidigt som Mora gymnasium står för kostnaderna för prov, boende samt resa vid provtillfället i Uppsala på våren i årskurs 3!

I länken nedan kan du läsa exakt vad en Cambrige Examina innebär!

Cambridgeexamina

 

Kontaktpersoner vid frågor kring Cambridge Advanced English Exam, Mora gymnasium

» Marielle Hjort
E-post: marielle.hjort@mora.se
Förstelärare och ämnessamordnare i Engelska, Mora gymnasium

» Lisa Lindström
E-post: lisa.lindström@mora.se
Legitimerad lärare i engelska och undervisande lärare i Cambrigegruppen, Mora gymnasium.