Cambridge Advanced English Exam

Du som går i årskurs 3 och läser Engelska 7 kan välja att läsa en särskild engelskakurs som förbereder dig inför Cambridgeexamen.

Sedan hösten 2015 har elever på Mora gymnasium möjlighet att läsa och genomföra Cambridge Advanced English Exam på C1-nivå inför fortsatta studier och arbete.

Det innebär att du kan välja att läsa en förberedande engelskakurs som tränar dig inför Cambridgeexamen som genomförs på Folkuniversitetet varje vårtermin. Kursen ökar dina chanser att få bra betyg!

Här söker du kursen läsåret 2019/2020: Anmälan Cambridge Advanced English Exam

Sista anmälningsdag är den 16 november 2019.

Om kursen

Kursen hjälper dig att utveckla dina språkkunskaper och förbättra din engelska samtidigt som du får bekanta dig med hur examen är uppbyggd.

Läsåret 2019/2020 bygger den förberedande kursen på självstudier. Du får låna en lärobok vid vår första träff som är gemensam för alla deltagare.

Max 30 elever kan delta. Om fler elever söker kursen kommer urvalsprocessen att baseras på betyg i Engelska 6 och därefter Engelska 5.

Krav för att få göra examen

För att skolan ska betala examen, resa och boende till orten där examen genomförs ska du:

  • ha minst 80 procent närvaro på kursen Engelska 7
  • ligga i fas under Engelska 7 och fått minst betyget E på uppgifterna
  • ha läst och klarat både Engelska 5 och 6 med minst betyget E.

Vad är en Cambridgeexamen?

Cambridgeexamen är ett av de mest populära engelska språktesten. Det testar engelskakunskaperna hos dig som inte har engelska som modersmål. En Cambridgeexamen väger tungt hos både universitet och arbetsgivare, inte minst i England.

Cambridgeexamen är ett bevis på att du är bra på engelska. Det är accepterat och betrott av tusentals organisationen och institutioner över hela världen.

Kontaktpersoner

» Marielle Hjort
E-post: marielle.hjort@mora.se
Förstelärare och ämnessamordnare i Engelska, Mora gymnasium

» Lisa Lindström
E-post: lisa.lindstrom@mora.se
Legitimerad lärare i engelska och undervisande lärare i Cambrigegruppen, Mora gymnasium.