Avslutningsveckorna 2020

Studentbal Moraparken

Lördag 6 juni 2020

Studentavslutning

Fredag 12 juni 2020

Cirka kl 13.00 avgår studentmarschen mot centrum (Kyrkogatan), upp mot Mora kyrka och vidare mot Klockstapeln för att sedan vika av in mot Tingshusparken (mittemot Mora kyrka).