Internationella FN-dagen 24/10

Nyheten publicerad: 23 oktober, 2018

Idag, den 24 oktober firas Internationella FN-dagen till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den dagen efter att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemsstaterna hade ratificerat FN-stadgan. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt.

Eftersom Mora gymnasium numera är certifierad FN-skola så firar vi enligt följande på skolan: I stora Kafeterian från kl 11.00 informerar den nystartade FN-elevföreningen om FN-förbundet och dess arbete. De söker fler medlemmar som vill arbeta tillsammans i FN:s anda.

Här kommer du också att kunna vika din egen fredsduva och måla valfri flagga samt, naturligtvis diskutera FN:dagens stora tema ”Matsäkerhet”

Ta även chansen att vinna 10 000 kronor till din klass genom att delta i FN-förbundets tävling ”Klimatsmart skollunch”

https://fn.se/klimatsmart-skollunch/

SFI (svenska för invandrare) på Mora vuxenutbildning anordnar även de sitt firande den 24 oktober:
En PowerPoint om SFI i Mora kommer kopplas upp på TV i Kafeterian. Studieväg 1 målar flaggor. Studieväg 3 skriver fakta om sitt land . Vi kommer sätta upp frågor som gissa språket? En text på Tigrinska och Persiska kommer sättas upp och man får lista ut vilket språk det är. Gissa landet – bild på en flagga. Namn på en huvudstad – vilket land?  Frågor till eleverna vad är bra med SFI. Vad är svårast med svenska språket? Vad är den största skillnaden mellan Sverige och ditt hemland? Svaren finns med på powerpointen.

Skolmaterial FN-dagen

 

Läs artikel i Dalarnas Tidningar