Individuella programmet

Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program på gymnasiesärskolan på grund av din funktionsnedsättning.

Det individuella programmet består av sex olika ämnesområden

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

För varje ämnesområde finns det en plan som beskriver vad du ska lära dig och vad du ska arbeta med alla fyra åren i gymnasiesärskolan.

Du har möjlighet att anpassa din utbildning så att det passar just dig.

Du kan också göra praktik på en arbetsplats.

 

För mer information, gå till Skolverkets hemsida.