Lyckad Infokväll

Nyheten publicerad: 30 oktober, 2017

Cirka 350 personer kom till oss för att få information inför gymnasievalet.
Skolledningen höll först information i Aulan och sedan hade alla program ca 25 minuters information ute i respektive salar.
Åk8- och 9 eleverna med vårdnadshavare hade i förväg fått välja tre program att titta på under kvällen. Ett koncept som verkade passa de flesta.

Ett stort tack till både lärare och elever som informerade samt till alla besökare!