Isac fick lärlingsanställning

Nyheten publicerad: 22 november, 2019

I veckan skrevs ett historiskt anställningsavtal på när Isac Hesselius, elev på industriprogrammet vid Mora gymnasium, anställdes som gymnasial lärling hos Mora CNC AB.

Därmed blev han den första eleven i Dalarna som tog steget in i den nya utbildningsmodell som skolverket och handelskamrarna satsar på för att råda brist på kompetensförsörjningsproblematiken.

Stort behov av yngre arbetskraft

Sedan länge är det ett faktum att elever i svensk skola i för hög grad, sett till samhällets behov av arbetskraft, väljer bort gymnasieskolans yrkesprogram. Många gånger väljs programmen bort på grund av förutfattade meningar – samtidigt som Dalarnas arbetsgivare har stort behov av kompetens och ny arbetskraft ur den yngre generationen.

Problematiken är nationell och har också uppmärksammats av både EU:s utbildningsorgan och motsvarande inom OECD-länderna. I de internationella jämförelserna av utbildningssystemen som gjorts har det visat sig att länder som har en etablerad och erkänd lärlingsväg inte alls har samma kompetensbrist från yrkesprogrammen.

Därför är rekommendationen till Sverige att satsa på att utöka lärlingsutbildningen inom gymnasieskolan och också införa lärlingsanställningar. En pilot genomfördes på ett fåtal skolor under år 2017 och gav goda resultat. Därför har nu samarbetet mellan skolverket och handelskamrarna utökats och den nya utbildningsmodellen i form av lärlingsanställningar rullas ut över Sverige.

Höjer yrkesprogrammens status

Malin Bodin är regional koordinator för gymnasiala lärlingsanställningar i Dalarna och den som jobbar operativt för att få till stånd samarbeten mellan skolor och arbetsgivare i Dalarna. Detta så att elever kan få möjlighet att utbilda sig till ett yrke genom lärlingsanställning. Malin Bodin säger:

– Det känns roligt att avtalet nu är påskrivet och jag vet att fler är på väg att följa efter. Vi jobbar långsiktigt med synen på yrkesprogram och att få upp statusen. Den här satsningen på gymnasiala lärlingsanställningar är ett konkret verktyg som ger det arbetet extra skjuts. Det ger också arbetsgivare möjlighet själva kan vara aktiva i att satsa på elever för att säkra sin framtida kompetensförsörjning.

Fast anställning väntar

Isac kom in på Mora CNC AB via ett sommarjobb och gjorde snabbt ett positivt intryck. Under gymnasietiden på industriprogrammet vid Mora gymnasium har han haft praktik på företaget som nu väljer att ta nästa steg och anställa honom. Detta gör honom historisk – han är den första gymnasiala lärlingsanställda i Dalarna. För Ingemar Dahlström, produktionschef hos Mora CNC AB, var valet självklart.

– Vi vill ha kvar Isac hos oss när han har tagit studenten, han är redan en uppskattad medarbetare. Den här utbildningsformen ger oss som företag möjlighet att vara med och satsa på framtida kollegor. Vi tycker att det är viktigt att bygga relationer tidigt och skapa trygghet. Hittar vi någon som är så motiverad som Isac vill vi självklart ha honom kvar!

För Isac själv är det viktigaste att han trivs så bra och att han är en i gänget på arbetsplatsen.

– Jag gillar att ta ansvar och jobba på riktigt, säger han.

Tror på utbildningsmodellen

Även från Mora gymnasiums sida är man positiva till den nya utbildningsformen. Kari Martis är studie- och yrkesvägledare vid Mora gymnasium och har varit en av initiativtagarna till att låta Isac vara först ut som lärlingsanställd i Dalarna.

– Det krävs såklart en del arbete från skolan i uppstart av en ny utbildningsmodell. Kontakten mellan arbetsgivaren och elevens lärare är enormt viktig och det har varit lätt att samarbeta med Mora CNC. Vi tror på utbildningsmodellen och är glada över att det finns ett intresse och ett engagemang från arbetsgivarhåll. Det känns som en bra möjlighet att kunna
satsa på elever som är engagerade och intresserade. Det är så kul att se dem hitta rätt och utvecklas.

Arbetet med att få till stånd gymnasiala lärlingsanställningar runt om i Dalarna pågår för fullt och både arbetsgivare och skolor som vill ha mer information kan kontakta Malin Bodin som axlar rollen som regional koordinator. Mellansvenska Handelskammaren är initiativtagare till satsningen i länet.

Läs pressmeddelandet som pdf

Isac Hesselius, som går industriprogrammet, har blivit anställd hos Mora CNC AB.
För Isac Hesselius, som går industriprogrammet väntar en anställning hos Mora CNC AB.
På bilden står Johan (Isacs handledare), Isac Hesselius, Ingemar Dahlström (produktionschef och styrelseordförande), Kari Martis (studie- och yrkesvägledare vid Mora gymnasium) och Terese Fredriksson (svenskalärare vid Mora gymnasium).

Från vänster: Johan (Isacs handledare), Isac Hesselius, Ingemar Dahlström (produktionschef och styrelseordförande), Kari Martis (studie- och yrkesvägledare vid Mora gymnasium) och Terese Fredriksson (svenskalärare vid Mora gymnasium).