Ingen skolmat får slängas

Nyheten publicerad: 28 februari, 2020

Från och med måndagen den 9 mars kommer du inte att kunna slänga matrester när du äter i elevmatsalen på Mora gymnasium. Då försvinner nämligen matresttunnan. Syftet är att minska matsvinnet.

Mora kommun ska minska matsvinnet med 25 procent under år 2020.

– Idag kastas 54 gram mat per elev på gymnasiet. Det blir 65 kilo per dag och totalt 14 ton på ett år. Hälften av det totala matsvinnet är så kallat tallrikssvinn, alltså mat som slängs från gästens tallrik och bricka. Om vi ska nå kommunens hållbarhetsmål måste vi hjälpas åt och få ner matsvinnet till 45 gram per elev, säger kostchef Andreas Hermansson.

Genom att ta bort matresttunnan hoppas han att eleverna på gymnasiet ska lära sig att slänga mindre mat.

– Ta hur mycket mat du vill men bara så mycket som du faktiskt orkar äta, säger Andreas Hermansson.

En av flera åtgärder

Att matresttunnan försvinner är en av flera åtgärder för att minska den totala volymen mat som slängs. I slutet av förra året infördes klimatlådan, som innebär att du kan köpa med dig överbliven mat från skolköket efter lunchen.

Till höstterminen 2020 kommer det dessutom att stå två tallriksautomater i matsalen. Du kan läsa mer om projekten här:

Köp med dig en matlåda hem

Tallriksautomater i matsalen

Matrester på en tallrik.
Matresttunnan i elevmatsalen tas bort för att minska svinnet.