Inför betygsutfärdande

Nyheten publicerad: 29 april, 2019

Har du arbetat i elevrådets styrelse?

De elever som har haft arbete i elevrådets styrelse och vill att detta ska stå med på betygsdokumentet måste meddela Maria Grindal Skogs på Administrationen om detta.

Har du haft uppehåll för studier utomlands?

De elever som har haft uppehåll för studier utomlands måste meddela Maria följande uppgifter:

  • Tiden för utlandsvistelsen
  • Vilket land, stat och stad eleven har bott i
  • Namnet på skolan där eleven har gått

Meddela Maria Grindal Skogs på administrationen senast den 3 juni.