Info till samtliga elever på EK och SA

Nyheten publicerad: 16 augusti, 2019

Från och med höstterminen 2019 så kommer Samhällsvetenskapliga- och Ekonomiprogrammet att ha två studiepedagoger kopplade till programmen. Det är Stefan Wallin och Anders Tibo. De har båda två arbetat som lärare på Mora gymnasium tidigare och byter nu tjänst till studiepedagoger.

Studiepedagogerna kommer att avlasta lärarna med mentorskap och sociala frågor. De kommer att vara en kontaktperson för eleverna, ansvariga för utvecklingssamtal, beviljar/tillstyrker ledighet mm. Samma saker som lärarna tidigare gjort i sin roll som elevhandledare.

Lärarna kommer i och med detta att få mer tid till pedagogiska frågor och det ämne/ämnen som de undervisar i.

Har ni frågor kring ett ämne så kontaktar ni ämnesläraren.

Har ni frågor eller funderingar som rör skolan förutom ämnena, ex. ledighet så kontaktar ni studiepedagogerna.

Stefan Wallin är studiepedagog för Samhällsprogrammet. Anders Tibo är studiepedagog för Ekonomiprogrammet.

Kontaktuppgifter, se nedan.

Samhällsprogrammet
Stefan Wallin
stefan.wallin@mora.se

Ekonomiprogrammet
Anders Tibo
anders.tibo@mora.se