Hälsosamtal

Nyheten publicerad: 26 november, 2020

Information från EMI

– Elevhälsans Medicinska Insats

Inför Hälsosamtalet med elever åk 1

Om hälsosamtal och enkäten

Elever i åk 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan.

Alla elever får fylla i en enkät med frågor om levnadsvanor, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer, hälsa, pubertet och utveckling samt syn på livet och framtiden.

Enkäten fylls i på nätet och varje elev får ett brev hemskickat efter höstlovet med inloggningsinformation samt personlig kod.

Svaren dokumenteras i elevens journal och är endast läsbart av skolsköterska och skolläkare. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt, den kan dock brytas vid misstanke om att eleven far illa.

Efter att eleven har svarat på enkäten kommer hälsosamtal att erbjudas.

Samtalet mellan eleven och skolsköterskan har som mål att främja hälsa och förebygga ohälsa och utgår från elevens egna behov och resurser. Hälsosamtalet är en del av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete där elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas så att skolan ska bli en bra arbetsplats för alla elever.

Observera: På grund av pandemin och den ökade smittspridningen kan vi tyvärr inte ha hälsosamtal som planerat. Alla elever i åk 1 fortsätter att besvara e-enkäterna enligt ovan, dessa kommer att bearbetas. Därefter erbjuds tider utifrån behov och önskemål. Vissa av samtalen kan komma att ske digitalt. Hör av dig till skolsköterskorna för mer information kring hälsosamtalet.

För information om hur kommunen hanterar personuppgifter kan du läsa mer på kommunens hemsida och vid frågor kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud via e-post mora.kommun@mora.se.

/Anna och Anita
Skolsköterskorna