Våldsförebyggande arbete

Nyheten publicerad: 12 september, 2019

Elever och lärare på Mora gymnasium lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar.

Mora gymnasium deltar i utbildningsprogrammet Mentorer i våldsprevention, MVP. Det är en del av gymnasiets långsiktiga värdegrundsarbete.

Idén med MVP är att förebygga våldet innan det sker. Målet är att öka kunskapen om våld och samtidigt utmana stereotypa föreställningar om kön. Programmet tränar unga och vuxna att agera som förebilder i vardagen och ingripa vid kränkande eller våldsamma situationer. Träningen sker bland annat genom regelbundna gruppdiskussioner kring tänkbara scenarier.

MVP kommer att vara en del av undervisningen på gymnasiet från och med vårterminen 2020. All personal har redan gått en introduktion. Nu i höst kommer ett skolteam att utbildas för att kunna leda diskussionerna i klassrummen.

Arbetet med MVP sker i samarbete med organisationen MÄN (tidigare Män för jämställdhet) och ingår i ett forskningsprojekt för att utvärdera programmet i Sverige.

Läs mer om MVP på organisationen MÄNs hemsida

Kontakt

Anna Jonsson
strategisk samordnare mot våld i nära relationer, Mora kommun
anna.jonsson@mora.se
0250-263 16

Jennifer Qvarnström
strategisk samordnare mot våld i nära relationer, Mora kommun
jennifer.qvarnstrom@mora.se
0250-263 15

Introduktionen till MVP hölls av Dennis Nyström, utbildare och verksamhetsutvecklare på organisationen MÄN.