Grattis till Mora gymnasiesärskola!

Nyheten publicerad: 30 januari, 2018

Mora gymnasiesärskola vinner en utmärkelse som hälsofrämjande arbetsplats 2017

Utmärkelsen som tredje hälsofrämjande arbetsplats 2017 delades ut på måndag morgon.

Pristagarna vinner utmärkelsen med följande motivering:

”Mora gymnasiesärskola beskrivs i nomineringen som en arbetsplats som andas hälsa – där det ’känns i luften’! Ni respekterar varandra och varandras olikheter och alla ges tid att få vara en del i gemenskapen. Detta i kombination med att friskvård och fysisk rörelse värdesätts i all utveckling är en förebild i arbete för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö.  Ert medvetna arbetssätt att främja hälsa ger glädjande höga resultat i medarbetarundersökningen på viktiga värden som delaktighet och trivsel.”