Föreläsning om straffrätt

Nyheten publicerad: 11 november, 2019

Ekonomiprogrammets elever i åk 2 och 3 som går på juridikinriktningen får en föreläsning i straffrätt.
Föreläsare är universitetslektor Erik Svensson från Uppsala universitet (på bild här nedan).
Dag: Fredag 22 november
Tid: 08.00-09.20 klass EK18J
Tid: 09.40-11.00 klass EK17J
Plats: Sal C313

Vid frågor kontakta: Anneli Helgemo Gustavsson