Förebyggande åtgärder för att minska smittspridning

Nyheten publicerad: 18 augusti, 2020

Folkhälsomyndighetens förslag på förebyggande åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 och vad vi gör på Mora gymnasium

Inomhusmiljö och social samvaro (från Folkhälsomyndigheten, FHM) 

 • Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik i möjligaste mån större samlingar av elever. Det kan gälla i korridorer, matsalen, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.
 • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel provskrivning i aulan, öppet hus, föräldramöten eller musikföreställningar för elever och föräldrar.
 • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus.
 • Uppmana eleverna att om möjligt vistas utomhus på raster.
 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt, exempelvis i idrottsundervisningen.

 Detta gör vi på Mora gymnasium: 

 • Ökar avståndet mellan sittplatser i klassrum genom att i största möjligaste mån flytta isär bänkar. 
 • Vi har tittat över schemaläggningen och försökt sprida ut eleverna/lektionerna.  
 • Alla klassrum är öppna så att eleverna inte behöver uppehålla sig i korridorerna. 
 • Elever uppmanas att ta närmast ingång/utgång.
 • Avståndsmarkeringar är uppsatta i matsal och i kafeteriorna.
 • Vi undviker stora samlingar i till exempel aulan.
 • Vi planerar för digitala lösningar för föräldramöten. 
 • Vi uppmanar elever och lärare att vistas utomhus. 

 Handhygien (från FHM) 

 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.

 Detta gör vi på Mora gymnasium: 

 • Möjligheter till handtvätt med tvål och vatten finns.
 • Handsprit kommer att placeras ut vid entréer.
 • Handsprit kommer att placeras ut i matsalen.

 Städning (från FHM) 

 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

 Detta gör vi på Mora gymnasium: 

 • Utökad städning är beställd.
 • Tag-ytor städas varje dag i hela skolan.
 • Toaletter städas varje dag.
 • Extra städning i matsalen.

Prata med eleverna (från FHM) 

 • Informera om pandemin och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra smittspridningen. Öppna för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen.
 • Säkerställ att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det.

Detta gör vi på Mora gymnasium: 

 • Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer informerar vi elever och personal om att det är en armlängds avstånd som rekommenderas. 
 • Informationsaffischer från Folkhälsomyndigheten sätts upp på lämpliga ställen i skolans lokaler. 
 • Kuratorer finns tillgängliga vid oro, ta kontaktvia mail/Teams. 
 • Förhållningsregler sätts upp på skolan.

Vid sjukdom och symptom hos elever: 

 • Är eleven sjuk stannar eleven hemma och sjukanmäler sig enligt instruktioner på hemsidan.
 • Är eleven hemma med mildare symptom följs undervisningen via lektionsplaneringen som ligger på It’s learning genom eget arbete. 

Övriga åtgärder: 

 • Vi planerar att öppna upp en till matsal i T-huset. 
 • Matlådor planeras för elever som har fjärrundervisning, mer information kommer. 
 • Pandemiplanen revideras utifrån de nya direktiven.
 • Elever uppmanas att ta kontakt med pedagogerna utanför lektionstid via digitala kanaler istället för att uppsöka personalrummen.