Föräldramöte för årskurs 1

Nyheten publicerad: 20 januari, 2020

Vårdnadshavare till elever som går i årskurs 1 på ett av gymnasiets högskoleförberedande program är välkomna på föräldramöte. 

De högskoleförberedande programmen är Ekonomiprogrammet (EK), Naturvetenskapsprogrammet (NA), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och Teknikprogrammet (TE). Observera att inbjudan inte gäller Estetiska programmet (ES).

När? Tisdagen den 21 januari klockan 18.30.

Plats? Samling i aulan på Mora gymnasium.

Samling sker först i aulan där skolan och dess personal presenteras. Därefter tar elevhandledarna hand om respektive klass för information i tilldelade klassrum. Samtliga lärare som har undervisning i klassen kommer att närvara och studie- och yrkesvägledare kommer att finnas tillgängliga för frågor.

Kvällens program:

  • Val inför årskurs 2
  • Inriktningar
  • Individuella val
  • Övrigt

Vi hoppas från skolans sida att få ge en bild av den miljö som ungdomarna arbetar i. Vi hoppas också att föräldramötet skall underlätta den framtida kontakten mellan hemmet och skolan.

Välkommen!

Inbjudan till föräldramöte åk 1