Fler sommarjobb för unga

Nyheten publicerad: 13 maj, 2020

Sommaren 2020 finns fler sommarjobb och feriepraktikplatser i Mora. Du som går i gymnasiet – alla årskurser – och är folkbokförd i Mora kommun kan söka. Dock är antalet platser begränsade.

Feriepraktik är ett sommarjobb för unga och du får lön. Feriepraktiken pågår under två veckor i sommar och du jobbar sex timmar om dagen, totalt 60 timmar alltså.

För att kunna söka feriepraktik i Mora ska du

  • gå i årskurs 9 eller på gymnasiet (gäller alla årskurser och även dig som tar studenten i år)
  • vara folkbokförd i Mora kommun.

Extra pengar från regeringen

Platserna för feriepraktik/sommarjobb har möjliggjorts efter att staten har avsatt nya medel för sommarjobb inom vårändringsbudgeten för 2020.

Platserna finns framför allt inom de kommunala verksamheterna, men även inom näringslivet och föreningar. Syftet är att förbättra ungdomarnas framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och att bidra till sysselsättning.

Så ansöker du

För dig som inte redan sökt feriepraktik till sommaren 2020 finns nu ett antal nya platser att söka. Du skickar in din ansökan digitalt via Mora kommuns webbplats. Sista ansökningsdag är den 26 maj.

Läs mer och skicka in din ansökan på morakommun.se

Ungdomar målar bänkar utomhus.
Foto: Mats Egeberg/Mostphotos