Fjärrundervisningen

Nyheten publicerad: 15 januari, 2021

fortsätter till och med 29 januari 2021.

 

Elevinformation gällande fjärrundervisning 2021-01-20

Vi har idag beslutat att förlänga fjärrundervisningen för ungdomsgymnasiet till och med 29 januari. Samtidigt arbetar vi för en långsiktig lösning för vårterminen där vi tar hänsyn till olika parametrar där bland annat lokala och nationella rekommendationer tas i beaktande. Utifrån detta så försöker vi att hitta en så bra lösning som möjligt.

Vi återkommer med ytterligare information när nya nationella beslut kommer och den långsiktiga lösningen är klar.

Elevinformation gällande Rekommendation från Folkhälsomyndigheten 2020-12-03

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om fjärr- och distansundervisning gäller från den 7 december 2020 och är nu förlängt till och med den 24 januari 2021. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken.

Gymnasiechef har i samråd med Kommunchef beslutat att följa rekommendationerna gällande fjärrundervisning från 7 december 2020 till och med 24 januari 2021 för Mora Gymnasium.

Undantag:

  • Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen.
  • De elever som har behov av att vara på plats. Det kan vara problem med uppkoppling, studiemiljö, att få uppgifter gjorda, närvaro mm. Behöver du som elev sitta på plats så kontaktar du din handledare.
  • APL fortgår som planerat

Lunch

Matsalen kommer att vara öppen för IM, Gymnasiesärskolan och de elever som eventuellt behöver vara på plats i skolan.

Övriga elever har möjlighet att boka matlådor enligt information här.

Kafeterian i huvudbyggnaden kommer att vara öppen med begränsade öppettider. Kafeterian i yrkesdelen kommer att vara stängd.

Komvux

Vuxenutbildningen kommer fortsätta bedriva sin undervisning som fjärrundervisning till och med 28 februari 2021. Nytt beslut tas 19 februari.

Fjärrundervisningen gäller inte Särvux och Yrkeshögskolan, de har all sin undervisning på plats. Vissa elever kommer även att ha närundervisning vid vissa tillfällen.