Fjärrundervisning

Nyheten publicerad: 21 januari, 2021

fortsätter till och med 28 februari 2021.

 

Elevinformation gällande fjärrundervisning 2021-01-20

Vi har idag beslutat att förlänga fjärrundervisningen för Vuxenutbildningen till och med 28 februari. Samtidigt arbetar vi för en långsiktig lösning för vårterminen där vi tar hänsyn till olika parametrar där bland annat lokala och nationella rekommendationer tas i beaktande. Utifrån detta så försöker vi att hitta en så bra lösning som möjligt.

Vi återkommer med ytterligare information när nya nationella beslut kommer och den långsiktiga lösningen är klar.

Elevinformation gällande Rekommendation från Folkhälsomyndigheten 2021-12-03

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om fjärr- och distansundervisning gäller från den 7 december 2020 och är nu förlängt till och med den 28 februari 2021. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken.

Undantag:

  • Särskildvuxenutbildning
  • APL fortgår som planerat
  • Yrkeshögskolan
  • Vissa elever kommer även att ha närundervisning vid vissa tillfällen. (Kommuniceras av din lärare)